Pogrzeby Poznań

Jakie czynności należy wykonać, gdy bliska osoba zmarła w domu?

Śmierć bliskiej osoby to traumatyczne przeżycie w życiu każdego człowieka. W obliczu bólu, który odczuwamy, często nie myślimy racjonalnie, ponieważ emocje biorą górę. Śmierć bliskiej osoby w szpitalu różni się od tej w domu. Odejście we własnym łóżku wiąże się z wieloma działaniami, których musimy się podjąć. Musimy na chwilę zapomnieć o poczuciu gniewu, osamotnienia, żalu i strachu i samodzielnie, lub z pomocą kogoś bliskiego, wykonać czynności konieczne do dokonania pochówku. Skondensowany, zawierający same najpotrzebniejsze informacje poradnik pogrzebowy przeprowadzi nas krok po korku po wszystkich procedurach, które należy wykonać.

Stwierdzenie zgonu

Pierwszą czynnością, której należy się podjąć po stracie bliskiej osoby jest wezwanie lekarza. Może to być lekarz rodzinny zmarłej osoby. Jeżeli nie znamy jego nazwiska, bądź jest już poza godzinami jego pracy, możemy wezwać lekarza dyżurnego z rejonu. Jego zadaniem będzie stwierdzenie zgonu oraz wystawienie dokumentu zaświadczającego śmierć bliskiej osoby – karty zgonu. Należy pamiętać o przyszykowaniu dowodu osobistego zmarłego lub w przypadku jego braku, innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i zawierającego numer pesel.

Powiadomienie zakładu pogrzebowego

Następnym i bardzo ważnym krokiem jest powiadomienie zakładu pogrzebowego, czyli firmy świadczącej usługi związane z pochówkiem zmarłych. Pracownicy zakładu są przygotowani na tego typu sytuacje i będą w stanie pokierować nas w działaniach koniecznych do wykonania kolejnych procedur. Pierwszą decyzją, którą będziemy musieli podjąć po skontaktowaniu się z zakładem pogrzebowym jest zlecenie odbioru ciała i przewiezienie go do chłodni. Po przetransportowaniu ciała, można skupić się na przygotowaniach do pogrzebu.

Sprawy urzędowe

Bardzo ważne jest powiadomienie Urzędu Stanu Cywilnego o śmierci bliskiej osoby. Należy to zrobić w przeciągu 3 dni od śmierci. Istnieje jednakże jeden wyjątek – jeśli zgon wywołała choroba zakaźna, mamy na to tylko 1 dobę. Po powiadomieniu odpowiedniego organu, należy dostarczyć kartę zgonu wystawioną przez lekarza i zwrócić dowód osobisty zmarłej osoby. Pracownik urzędu wyda nam wtedy dwa bezpłatne egzemplarze odpisu skróconego aktu zgonu. Nie można ich zgubić, ponieważ będą potrzebne do załatwienia reszty procedur związanych z pochówkiem zmarłego.

Czy to już wszystko?

Aby zdjąć z siebie ciężar związany z organizacją pogrzebu, możemy – jako najbliższa osoba zmarłego – upoważnić zakład pogrzebowy do dopełnienia wszelkich formalności. Firma świadcząca usługi związane z pochówkiem zmarłych wystąpi w naszym imieniu o zasiłek pogrzebowy. Konieczne może być jednakże dostarczenie ostatniego wycinka z emerytury lub zaświadczenia z miejsca pracy o zatrudnieniu osoby zmarłej. Nie musimy jednakże robić tego w czasie żałoby. Na wypełnienie wniosku o zasiłek i dostarczenie wymaganych dokumentów mamy aż 12 miesięcy. Po wykonaniu tych wszystkich czynności możemy mieć pewność, że wszystkie należyte formalności zostały sprawnie załatwione w odpowiednim czasie. Po zdjęciu z barków stresu związanego z organizacją pochówku, możemy skupić się na sobie i bliskich w tych ciężkich chwilach.