Pogrzeby Poznań

Organizacja pogrzebu krok po kroku

Bolesna strata, jaką jest odejście bliskiej osoby nierozerwalnie związana jest z dużym bólem wewnętrznym. Najbliżsi członkowie rodziny muszą podjąć się trudnego zadania, jakim jest zorganizowanie godnego pogrzebu. Wiąże się to z załatwieniem wielu przeróżnych formalności i podjęciem licznych działań. Jeżeli zawczasu opracuje się konkretny plan – organizacja pochówku będzie o wiele prostsza. Przedstawimy czynności, których trzeba się podjąć w obliczu organizacji pogrzebu, dzięki czemu jego zrealizowanie nie będzie aż tak trudne.

Zdecydujmy się na cmentarz zlokalizowany jak najbliżej domu

Pierwszą i najważniejszą rzeczą, jakiej trzeba się podjąć w obliczu śmierci bliskiej osoby jest zawiadomienie lekarza, który stwierdzi zgon, a następnie wystawi odpowiedni dokument poświadczający ten fakt. Inną opcją jest wezwanie karetki pogotowia. Bardzo istotną decyzją, której podjęcie na nas ciąży jest wybór oraz skontaktowanie się z zakładem pogrzebowym w celu przetransportowania ciała do kostnicy. Należy pamiętać, że może ono być trzymane w domu przez maksymalnie 72 godziny. W momencie nawiązania współpracy z wybraną firmą świadczącą usługi z zakresu pochówku wymagane są następujące dokumenty: karta zgonu, dowód osobisty zmarłego i jego numer NIP oraz legitymacja ZUS, zaświadczenie o zatrudnieniu, a także ostatni odcinek renty bądź emerytury.

Bardzo ważnych etapem, o którym nie można zapomnieć jest powiadomienie Urzędu Stanu Cywilnego. Zostanie wystawiony tam formalny akt zgonu wraz z kopiami. Dokument potrzebny będzie do uzyskania ubezpieczenia oraz stosownego zasiłku pogrzebowego czyli świadczenia, które częściowo zrekompensuje koszty pogrzebu.

Pozostałe zadania wchodzące w skład takiego procesu, jak organizacja pogrzebu:

  • ustalenie z firmą świadczącą usługi w zakresie pochówku zmarłych detali związanych z pogrzebem – data pogrzebu, wybór cmentarza, trumny i kwiatów, sposób przewozu ciała zmarłego, rodzaj kosmetyki pośmiertnej czy organizacja konduktu żałobnego;
  • złożenie aktu zgonu w kancelarii parafialnej lub w zarządzie wybranego przez nas cmentarza;
  • zlecenie nekrologu w gazecie, czyli informacji o śmierci bliskiej osoby podanej do publicznej wiadomości;
  • omówienie i ustalenie z księdzem lub w przypadku pogrzebu świeckiego – z mistrzem ceremonii, wszelkich aspektów dotyczących uroczystości;
  • uiszczenie określonej należności za pogrzeb;
  • zorganizowanie stypy, czyli spotkania dla najbliższej rodziny i znajomych mającego na celu wspomnienie zmarłego w gronie bliskich osób.