Pogrzeby Poznań

Co należy wliczyć w koszt pogrzebu?

Przyjęło się przekonanie, że wydatki związane z pochowaniem bliskiej osoby pokrywa w całości wypłacany po ceremonii zasiłek pogrzebowy. Koszt pogrzebu zależy jednakże od usług, na które zdecyduje się rodzina zmarłej osoby. Wpływ na cenę końcową ma między innymi wystawność uroczystości oraz ceny panujące aktualnie w danym regionie. Co zatem należy wliczyć w koszt pogrzebu, aby został pokryty przez zasiłek pogrzebowy, a jakie usługi branża pogrzebowa oferuje za dodatkową opłatą?

Obowiązkowe i podstawowe koszty związane z usługami zakładu pogrzebowego.

Organizując ceremonię pogrzebową bliskiej osoby w pierwszej kolejności wybieramy zakład, który zajmie się praktyczną stroną uroczystości i odciąży nas w obowiązkach. Trzeba pamiętać, że firma świadcząca usługi związane z pochówkiem zajmuje się nie tylko wyborem trumny i usługami grabarskimi.

W zakres ich usług zaliczyć można również transport zwłok do chłodni, przygotowanie ciała do pogrzebu, czyli zadbanie o ubiór i podstawową toaletę oraz organizację pochówku na cmentarzu. To ostatnie wiąże się z dodatkowym kosztem – wykopanie grobu lub pochówek do już istniejącego, spuszczenie trumny i przykrycie grobu ziemią lub płytą.

Należy również pamiętać o innych dodatkowych kosztach: obowiązkowa opłata za każdy dzień przebywania ciała w chłodni należącej do firmy pogrzebowej oraz przewóz trumny karawanem w kondukcie pogrzebowym w dniu pogrzebu.

Koszty związane z charakterem uroczystości i miejscem pochówku.

Zależnie od wyznawanej religii lub przekonań osoby zmarłej, kolejnym kosztem, na jaki trzeba być przyszykowanym jest wybór mistrza ceremonii lub wydatek, z jakim wiąże się pogrzeb katolicki. Opłacie podlega również wykupienie miejsca na cmentarzu. Nie można zapomnieć, że zarówno w przypadku cmentarzy komunalnych, jak i parafialnych, wykupione miejsce nie jest dożywotnie.

Po 20 latach należy wnieść opłatę prolongującą dalszą nietykalność grobu, tak by nie dopuścić do jego likwidacji. Na wysokość kwoty wpływają dwa czynniki: wielkości grobu oraz ilość osób w nim pochowanych. Dopełniającym elementem ceremonii pogrzebowych, o którym nie można zapomnieć jest oprawa muzyczna. W kościele można skorzystać z usług organisty, na cmentarzu natomiast – można poprosić o zagranie profesjonalnego muzyka.

Do kosztów pochówku, których nie pokryje zasiłek pogrzebowy zaliczyć można również wydatki związane z oprawą florystyczną. Nie można również zapomnieć o organizowanej na własny koszt stypie pogrzebowej, czyli spotkaniu mającym na celu wspomnienie zmarłego w gronie rodziny. Odbywa się ono zazwyczaj w restauracji i ma formę poczęstunku.